MS Dynamics NAV plače

MS Dynamics NAV kadrovska evidenca

ORACLE plače

Navision plače

Plače so ena od kritičnih komponent poslovne programske opreme in med drugim tudi eno izmed najbolj zahtevnih področij. Med najbolj pomembnimi lastnostmi, ki jih podjetja namenjajo pri iskanju programske opreme za plače so preprostost uporabe, točnost izračunov, polna integracija s poslovno upravljalskim sistemom ter morda najbolj pomembno; kratki odzivni čas, hiter odziv na spremembe zakonodaje in strokovno svetovanje. Taka programska oprema za plače lahko izboljša produktivnost in učinkovitost dela, ter vam omogoča večji nadzor povezanih stroškov dela.

Spin plače za Microsoft Navision so primerne za različne dejavnosti, tako s področja gospodarstva in negospodarstva. Celoten dizajn rešitve je zasnovan na prilagodljivosti in preprostosti uporabe plač znotraj podjetja. Sledenje podatkov po različnih kriterijih in časovnih obdobjih vam omogoča, da dobite prave informacije kadarkoli to želite.

Ključne prednosti:
 • Razumljive in robustne plače za rastoča podjetja
 • Preproste prilagoditve za unikatne izračune plač
 • Zmanjševanje delovne sile in mesečnih stroškov za plače
 • Razbremenitev oddelkov za plače in kadrovsko evidenco
 • Hiter dostop do vseh arhiviranih obračunskih podatkov
 • Napredne zmožnosti izdelav poročil
 • Vzdrževanje razumljivih podatkov o zaposlenih
 • Hiter odziv na zakonske spremembe
 • Neodvisne od različice Microsoft Navisiona
 • En modul vsebuje vse funkcionalnosti področja plač

Navision kadrovska evidenca

Samostojna aplikacija področja vodenja kadrovske evidence v okviru rešitve Microsoft Navision je modularno grajena rešitev za učinkovito spremljanje evidence zaposlenih, nadzor povezanih stroškov, iskanje novih kadrov in izboljšanja delovne produktivnosti.

SPIN Kadrovska evidenca je obsežen programski paket, ki omogoča učinkovito vodenje dnevnega dela na področju kadrovske evidence. Pomaga od iskanja pravih oseb za zaposlitev do analize primernih informacij z minimalnim naporom in maksimalnim nadzorom.

Ključne prednosti:
 • Kronološko vodenje sprememb podatkov o zaposlenih
 • Obikovanje poljubnih pogledov na podatke, ki nam služijo za analize in pomoč pri odločanju
 • Preprost dostop do specifične informacije z enim klikom
 • Kreiranje lastnih šifrantov za vodenje podatkov, ki so specifični za podjetje
 • Načrtovnje razporeditev delovnih mest
 • Avtomatično ocenjevanje prosilcev
 • Kreiranje prosilca iz delavca z enim klikom in obratno
 • Analiza vrzeli delovnih mest in usposobljenosti delavcev
 • Spremljanje komunikacije z zaposlenimi s pomočjo integracije z Microsoft Wordom
 • Povsem nastavljiv genarator poročil, kjer uporabnik sam določi obliko in vsebino izpisa
 • Integriranost s programom za obračun plač
 • Razbremenitev oddelkov za plače in kadrovsko evidenco

Oracle plače

Izplačilo plač predstavlja za podjetje določen strošek, ki ni zanemarljiv in vsako podjetje si želi predvsem točen in pravilen izračun zase kot za posameznega zaposlenega. Naš programski paket je popolna rešitev za obračun plač in ostalih osebnih dohodkov ob upoštevanju in spoštovanju vseh veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji na področju gospodarstva in negospodarstva. Zaradi svoje zmožnosti je uporaben tako za mala kot tudi velika podjetja. Omogoča tudi obračun plač in ostalih osebnih dohodkov za več podjetij znotraj ene inštalacije. V takem primeru so na voljo skupni podatki za vsa podjetja, medtem ko so podatki posameznih podjetij med seboj ločeni.

Ključne prednosti:
 • Enostavna in preprosta uporaba aplikacije
 • Obračun in izplačilo plač ter ostalih prejemkov mesečno na enem obračunu ali ločeno v istem knjigovodskem obdobju
 • Obračun opravljanja del delavca na različnih delovnih mestih z različnim nagrajevanjem
 • Ponovljivost in simulacije obračunov
 • Takojšen odziv na zakonske spremembe
 • Razbremenitev oddelkov za plače in kadrovsko evidenco
 • Takojšen pregled iz arhiviranih obračunov v original obliki
 • Izvozi obračunanih podatkov za potrebe analiz in statistik
 • Povezljivost z ostalimi informacijskimi sistemi

O nas


Zgodovina


SPIN je ponudnik najkakovostnejših rešitev za obračun plač na dveh različnih okoljih – Microsoft Dynamics Navision in Oracle ter rešitve Kadrovska evidenca v okolju Navision. S pomočjo programske opreme, ki smo jo sami razvili v našem podjetju, z našimi izkušnjami, ki smo jih pridobili pri uvedbi sistemov v najzahtevnejših okoljih, z našim znanjem, ki ga stalno nadgrajujemo, vam pomagamo hitro in učinkovito postaviti sistem za pravilno, čim bolj avtomatizirano, vam prilagojeno obračunavanje plač in vodenje kadrovske evidence. Naše rešitve uspešno uporabljajo stranke tako v gospodarstvu, trgovini, računovodskih servisih ter v javnem sektorju, kjer v celoti pokrivamo to specifično področje.

Podjetje je nastalo leta 1990. Prvih dvanajst let smo izdelovali programsko opremo s celotnega računovodskega področja, športne informatike ter fakturiranja v slovenskih bolnišnicah. Zadnjih pet let pa se izključno izdelujemo in implementiramo samo rešitve na področju obračunavanja dohodkov ter vodenju kadrovske evidence. Trenutno nas je zaposlenih 9 strokovnjakov s področja računalništva, informatike in računovodstva. 

Danes se skoraj izključno ukvarja s problematiko obračunavanja plač in vseh ostalih osebnih dohodkov ter kadrovsko evidenco na naslednih področjih:

 • razvojem programske opreme na platformah Oracle Forms&Reports ter Microsoft Navision
 • svetovanju
 • postavitvijo kakovostnega in zanesljivega informacijskega sistema pri strankah
 • telefonsko, vsebinsko in tehnično podporo strankam
 • pravočasnimi in hitrimi dopolnitvami zaradi sprememb zakonodaj, pravil, …
 • izvedbi celotnih obračunov namesto stranke


Kakovost


Zakaj bi za realizacijo vašega obračuna plač in ostalih dohodkov izbrali naše podjetje?  

 • ker naša programska paketa za obračun plač, ki imata enako zasnovo, uporablja že nad 100 slovenskih podjetij in ustanov
 • ker vam da pogled na referenčno listo zagotovilo, da znamo uspešno realizirati informacijske sisteme pri velikih in najzahtevnejših strankah
 • ker pokrivamo problematiko plač že od leta 1991
 • ker tudi najzahtevnejše sisteme implementiramo hitro, kvalitetno in pravilno
 • ker se z obračunavanjem plač v našem podjetju ukvarjamo že 26 let
 • ker velikokrat zamenjujemo pred kratkim kupljene poceni standardne rešitve slovenskih računalniških firm, ki so bolj primerne za manjše in nezahtevne stranke
 • ker imamo dobra poznanstva pri ključnih ljudeh na davčni upravi, Ajpesu, pri večini slovenskih bank, v velikih slovenskih podjetjih
 • ker še nobena stranka ni nikoli zamudila z izplačilom plač
 • ker sledimo najnovejšim trendom in tehnologijam v računalništvu – npr. trenutno uvajamo SOA (Service Orientied Architecture) z izdelavo lastnih web service-ov ter uporabo DURS-ovega web service-a za oddajo podatkov
 • ker nudimo popolno garancijo s katero imate brez doplačil zagotovljene vse popravke zaradi spremembe zakonodaje, pravil, … ter mnogo novih funkcionalnosti splošne razširjenosti (npr. izpise in izmenjave datotek z različnimi ustanovami, …)
 • ker medsebojni dogovori o finančnih zadevah in rokih za izvedbo 100% držijo

Lokacija

Spin d.o.o
Cesta na Okroglo 7
4202 Naklo

tel.: 04 28 00 200
fax: 04 28 00 215
mail: info@spin-kr.si

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS